6947735602         2593023101

Ασφάλιση Σκάφους

Ζητήστε προσφορά!

Το σκάφος αναψυχής αποτελεί μια πραγματικότητα πλέον στη ζωής μας. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια όπου παρατηρείται μια άνθηση σε αγορά ή ενοικίαση σκαφών για διακοπές. Άλλωστε, στην χώρα μας η διάρκεια λειτουργίας και πλεύσης ενός σκάφους στην θάλασσα μπορεί να φτάσει μέχρι και 8 μήνες το χρόνο!


Με δεδομένη τη συνεχόμενη ζήτηση (αγορά ή ενοικίαση), μέσα από πρωτοποριακά προγράμματα,σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την ασφάλιση τόσο του σκάφους όσο και για την υποχρεωτική αστική του ευθύνη

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Σκαφών Αναψυχής σας καλύπτει για:

  •     Σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων ανά άτομο έως €50.000
  •     Σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων ανά συμβάν έως €500.000
  •     Yλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων έως €150.000
  •     Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης έως €150.000
  •     Συνολική κάλυψη ευθύνης έως €800.000

Στην πλειοψηφία των προγραμμάτων μας παρέχεται δωρεάν κάλυψη Νομικής Προστασίας.