6947735602         2593023101

Επιχειρήσεις

 

 

Η εξιδικευμένη κατάρτιση μας δίνει τη δυνατότητα να σας στηρίζουμε καθημερινά και να σας εξασφαλίζουμε από δυσάρεστες συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν εσάς, την οικογένεια, την επιχείρηση αλλά και την περιουσία σας.

 

 

Αναλυτικότερα

 

  • Με συγκεκριμένη μέθοδο εντοπίζουμε τις ανάγκες σας και ιεραρχούμε τις προτεραιότητες σας
  • Αφού τις επεξεργαστούμε προτίνουμε την καλύτερη δυνατή λύση
  • Κάνουμε τους απαραίτητους συνδυασμούς έτσι ώστε να κερδίσετε τις μέγιστες δυνατές εκπτώσεις (Οικονομικός Προγραμματισμός με την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση)
  • Συνεχίζουμε με τη σύναψη του συμβολαίου σε συνεργασία με την κατάληλη ασφαλιστική εταιρεία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας
  • Ελέγχουμε το συμβόλαιο, για τον εντοπισμό πιθανού λάθους
  • Παραδίνουμε το συμβόλαιο
  • Διαχειριζόμαστε πλήρως τις ανανεώσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σας

 

Η συνεργασία δεν σταματάει εδώ, αλλά συνεχίζεται.

 

  • Παρακολουθούμε την ασφαλιστική αγορά διαρκώς έτσι ώστε να εντοπίζουμε νέες πιθανές ανάγκες που σας ενδιαφέρουν.
  • Παρακολουθούμε τους ισολογισμούς των ασφαλιστικών εταιρειών έτσι ώστε να αποφύγουμε κάποια δυσάρεστη έκπληξη

 

 

Όσον αφορά την ζημιά, το ατύχημα, το πρόβλημα υγείας

 

Σας βοηθούμε με κατάλληλες κινήσεις και συμβουλές έτσι ώστε να ανταποκριθούμε με την διεκδίκηση της καλύτερης δυνατής αποζημίωσης, στον καλύτερο δυνατό χρόνο, ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες.