6947735602         2593023101

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Σε συνεργασία με φερέγγυες εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη.


Εξειδικευόμαστε στις ασφάλειες υγείας, νοσοκομειακών και αποταμιευτικών προγραμμάτων. Δίνουμε αξιόπιστες λύσεις για την ασφάλεια της επιχείρησης , της κατοικίας, του ενυπόθηκου δανείου, του αυτοκινήτου αλλά και για οτιδήποτε άλλο απαιτεί εξειδίκευση.

Η ασφάλειες είναι η δουλειά μας και η δική σας εξυπηρέτηση ο στόχος μας!

Σας στηρίζουμε στη δύσκολη ανάγκη και εξυπηρετούμε τα συμφέροντα σας.Με εκτίμησηΑγγελίδης Θοδωρής